Sektionen för läkemedelslära

Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

Specialitetsföreningen Svensk Förening för Klinisk Farmakologi - en av Läkarförbundets specialitetsföreningar - är sedan 2016 ett specialitetsråd inom sektionen för läkemedelslära.

Specialitetsrådet 2018-2020

Magnus Axelsson, Sarah Benkiran, Karolina Nowinski, Georgios Panagiotidis, Jessica Schubert, Eva Tärning.

ST-utbildning i klinisk farmakologi

Läs mer här

Att bli medlem

För dig som är eller är på väg att bli klinisk farmakolog men inte är medlem i Läkarförbundet

Ansökan om medlemskap i Sektionen med beskrivning av utbildning och intresseområde insändes till: ordf@lakemedelslara.se Glöm inte att ange den e-postadress du helst vill ha utskick till! När du beviljats medlemskap ska du betala in 200 kr (höjd medlemsavgift fr.o.m. 2018) till plusgiro 93 19 69-0, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi.

För dig som är medlem i Läkarförbundet och är eller är på väg att bli klinisk farmakolog

Maila namn och medlemsnummer i Läkarförbundet, samt ange att du vill bli medlem i Svensk förening för Klinisk Farmakologi och vilken e-postadress du nås på, till medlem@slf.se med kopia till ordf@lakemedelslara.se. Då kommer avgiften såsmåningom på Läkarförbundets faktura.