Sektionen för läkemedelslära

Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

Sedan 2016 är specialitetsföreningen Svensk Förening för Klinisk Farmakologi ett specialitetsråd inom sektionen för läkemedelslära. Läs mer om specialitetsrådet och om ST-utbildning i klinisk farmakologi!

På ST-utbildningssidan finns också utbildningsboken och resurser vi kan dela nationellt, såsom instrument som framtagits för bedömning under ST.