Sektionen för läkemedelslära

Specialitetsföreningen kommenterar # utantystnadsplikt

Specialitetsrådet för klinisk farmakologi har tagit del av och uppmärksammat det publicerade uppropet #utantystnadsplikt som har skrivits under av 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter som en del av #metoo-rörelsen. Styrelsen för specialitetsrådet stöder uppropet och anser att sexuella trakasserier är helt oacceptabelt. Om en av våra medlemmar vid något lärosäte inte upplever adekvat respons från sina överordnade vill specialitetsföreningen gärna bistå med stöttning oavsett händelsens storlek/dignitet.