Sektionen för läkemedelslära

Professor emeritus Folke Sjöqvist har avlidit

Folke Sjöqvist avled stilla den 30 mars vid 86 års ålder, efter en längre tids sjukdom.

Här följer några minnesord:

Tack Folke Sjöqvist!
En unik kollega har gått ur tiden. Professorn i klinisk farmakologi Folke Sjöqvist avled 30 mars, han blev 86 år. Vi är många som minns Folke med beundran, respekt och tacksamhet.

Folke Sjöqvist disputerade på Farmakologen på KI med en basalfarmakologisk avhandling och gjorde sedan postdoc i USA, med fokus på läkemedelsanalys, farmakokinetik och läkemedelsmetabolism - det var frontlinjer på 60-talet. Efter några år hemma på KI blev han Sveriges förste professor och överläkare i klinisk farmakologi i Linköping, och ett par år senare fick han motsvarande befattning vid KI, med placering vid det nya Huddinge sjukhus. Där byggde Folke upp en av världens största och mest uppskattade enheter för klinisk farmakologi.

Som läkare med akademisk tjänst delade Folke sin kraft, kompetens och sin entusiasm mellan fyra dimensioner – forskning och forskningshandledning, undervisning, medicinsk service i sjukvården och samhällstjänst. Forskningsområdena sträckte sig från farmakokinetik, farmakogenetik, läkemedelsinteraktioner över klinisk prövning, till biverkningsforskning och läkemedelsepidemiologi.

Ett grundläggande koncept för Folke i sitt arbete var att skapa bästa nytta med läkemedel i sjukvården. Forskningen skulle kunna lösa ett kliniskt problem, resultaten skulle undervisas om och förmedlas och implementeras i sjukvårdens verklighet. Denna filosofi innebar också ett engagemang för delar av världen där både kunskap och organisation var mindre utvecklat än i Sverige. Många gästforskare från många länder i världen hade klinisk farmakologi vid KI/Huddinge som läroanstalt under Folkes många år där.

Att människor är olika individer, även när det gäller om och hur mycket man svarar på ett läkemedel, eller riskerar biverkning är ett avgörande farmakoterapeutiskt koncept och en grund för klinisk farmakologisk verksamhet. Detta koncept har Folke Sjöqvist drivit med kraft, i forskning såväl som i undervisning och inom medicinsk service och som är så viktigt för individbaserad farmakoterapi, inte sällan i kontrast mot de genomsnittliga riktlinjer som man kan få i textböcker, behandlingsriktlinjer och läkemedelsreklam.

Folke Sjöqvist etablerade klinisk farmakologi i Sverige, med en medicinsk service för sjukvården som vid den tiden var unik för Sverige. Han bidrog vidare aktivt till att klinisk farmakologi blev först ett behörighetsämne och senare en specialitet bland läkarna, ett förhållande som helt nyligen etablerats i hela EU.

Inom Svenska Läkaresällskapet och dess Sektion för Läkemedelslära har Folke i många decennier varit en aktiv idéspruta och support. Sammanhållningen mellan basal farmakologi och klinisk farmakologi låg honom mycket varmt om hjärtat och den fick sitt uttryck bl a i konferenser och seminarier i Sektionens regi.

Folke var en kollega med så imponerande kompetens, kapacitet och arbetsglädje. Många framgångar, priser och utmärkelser har han fått, världen över. Ändå behöll han omsorg och känslosamhet också för det lilla, för medarbetarnas väl och ve, för deras barns sjukdomar osv. En stor människa som det har varit ett privilegium att få lära känna och att arbeta tillsammans med.

Rune Dahlqvist
Professor emeritus
F.d. ordförande SLS Sektion för LäkemedelsläraHär följer minnesord från kollegor och vänner vid Karolinska Institutet och Huddinge sjukhus: Professor Folke Sjöqvist har avlidit.pdf