Sektionen för läkemedelslära

Information från valberedningen

Sektionen för Läkemedelslära är farmakologers och kliniska farmakologers professionsförening i Sverige.
Vi har ett årsmöte inplanerat 18 mars 2021. Från och med 1 januari 2021 upphör specialitetsrådet i klinisk farmakologi att vara en egen förening. Därför krävs nyval av två ordinarie styrelsemedlemmar som är kliniska farmakologer. Dessa ska väljas för perioden 2021-2024.
På årsbasis väljs två revisorer och en revisorssuppleant, men dessa nomineringar har valberedningen ansvar för. Därtill är det ett årligt nyval av valberedningen och som normalt nomineras av årsmötet.
Valberedningen är i kontakt med medlemmar som är beredda att axla ansvar i styrelsen och som revisorer. Vi vill också ha direkta nomineringar för att få god förankring i vårt föreningsarbete och identifiera intresserade medlemmar för framtidens styrelse- och förtroendeeinsatser. Det gäller framkologins väl och ve!
Kontakta någon i valberedningen med nomineringar (Du själv eller andra medlemmar).
Vi vill ha Dina nomineringar senast 15 januari 2021. Skicka nomineringar till lars-l.gustafsson@ki.se.

Valberedningen för 2020/2021 är:
Ylva Böttiger, klinisk farmakologi, Linköping
Lars L Gustafsson, klinisk farmakologi, KI/Karolinska Universitetssjukhuset
Gunnar Schulte, farmakologi, KI