Sektionen för läkemedelslära

Professor emeritus Björn Beermann har avlidit

Björn Beermann avled den 29 oktober

Här följer några minnesord:

Professor emeritus Björn Beermann, Danderyd, avled i november efter en längre tids sjukdom. Han blev 79 år.
Efter medicinstudier i Uppsala påbörjade han sin kliniska karriär i Stockholm på medicinklinik, först på Serafimerlasarettet, sedan på St Eriks sjukhus, båda numera nedlagda. Björn blev specialist i internmedicin, särskilt kardiologi. Han fick också en specialistutbildning i klinisk farmakologi och den dubbla bakgrunden var viktig för hans framstående insatser inom svensk läkemedelskontroll och forskning. Under sin kliniska yrkestid intresserade sig Björn för diuretika, särskilt furosemid och hydroklortiazid och deras farmakokinetik och effektprofiler hos olika patientgrupper. Han publicerade också arbeten om ACE-hämmare, digitalisglykosider och NSAID. Björn uppmärksammade tidigt riskerna med NSAID preparat hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar och njurinsufficiens vilket ledde till att man utvidgade varningstexterna i FASS med sådan information.

Efter sina kliniska år inledde han 1985 en karriär vid Socialstyrelsens läkemedelsavdelning i Uppsala, sedermera Läkemedelsverket. Där fick han en stor betydelse för samhällets och sjukvårdens läkemedelsgranskning och läkemedelsinformation.

Ansvar var Björns signum i sin yrkesroll. Mest framträdande var han i sin roll som chef för Läkemedelsverkets avdelning för läkemedelsinformation. Där framträdde han som ett pregnant språkrör för hela myndigheten när det gällde nyheter om läkemedel. Björns insatser på Läkemedelsverket var omvittnat mycket viktiga när han med sitt raka språk förmedlade positiva eller kärva sanningar om nya läkemedel - eller gamla läkemedel som av någon anledning kom på tapeten. Björns livliga temperament gav krydda åt de intervjuer han gav vid dessa tillfällen. Inte sällan illustrerade han onyttan med vissa läkemedel med drastiska jämförelser. Han intresserade sig också för hur vetenskaplig forskning som stöds av industrin ibland kan leda till selektiv publicering av positiva resultat. I det sammanhanget travesterade han underfundigt det moderna uttrycket evidence based medicine till evidence b(i)ased medicine.

Många är vi som har arbetat med Björn och känner djup saknad och tacksamhet över att ha lärt känna honom i hans olika roller i livet. Våra tankar går till hans Margareta och de tre sönerna med familjer.

Anders Rane, nära vän och kollega
Senior professor
Klinisk farmakologi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Den 3:e december 2020

Begravningen ägde rum 13 november 2020.