Sektionen för läkemedelslära

Kontakta ordförande

Docent Eva Vikström-Jonsson
Avd för klinisk farmakologi L7:03
Karolinska Universitetssjukhuset-Solna
171 76 Stockholm
Telefon: 08-51771607
Email: ordf@lakemedelslara.se