Sektionen för läkemedelslära

Kontakta ordförande


Stig Jacobsson
Biträdande prefekt, stf prefekt
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tel: 090-786 7238 / 090-785 2713
Mobil: 070-664 7238
E-post: ordf@lakemedelslara.se