Sektionen för läkemedelslära

Världskongress i farmakologi och klinisk farmakologi Kyoto 1-6 juli 2018

Läs mer

Deadline för abstract är flyttad till 10 januari 2018.