Sektionen för läkemedelslära

Styrelsens sammanträdesdatum

Styrelsen sammanträder under följande datum vårterminen 2020:

Torsdag 23 april kl. 15:00
Fredag 29 maj kl. 10:00
Onsdag 24 juni kl. 13:00