Sektionen för läkemedelslära

Ansökan om medlemskap

Sektionen för läkemedelslära - inte enbart för läkare

Som medlem kan antas den som är legitimerad läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlem som är behörig därtill bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Medlemskap i sektionen beviljas av styrelsen efter personlig ansökan.

För dig som inte är läkare och för dig som är läkare men inte klinisk farmakolog

Ansökan om medlemskap i Sektionen med beskrivning av utbildning och intresseområde insändes till: ordf@lakemedelslara.se Glöm inte att ange den e-postadress du helst vill ha utskick till! När du beviljats medlemskap ska du betala in 200 kr (höjd medlemsavgift fr.o.m. 2018) till plusgirokonto 25 89 26-5, Sektionen för läkemedelslära, c/o Klinisk farmakologi L7:03, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.

För dig som är eller är på väg att bli klinisk farmakolog men inte är medlem i Läkarförbundet

Ansökan om medlemskap i Sektionen med beskrivning av utbildning och intresseområde insändes till: ordf@lakemedelslara.se Glöm inte att ange den e-postadress du helst vill ha utskick till! När du beviljats medlemskap ska du betala in 200 kr (höjd medlemsavgift fr.o.m. 2018) till plusgiro 93 19 69-0, Svensk Förening för Klinisk Farmakologi.

För dig som är medlem i Läkarförbundet och är eller är på väg att bli klinisk farmakolog

Maila namn och medlemsnummer i Läkarförbundet, samt ange att du vill bli medlem i Svensk förening för Klinisk Farmakologi och vilken e-postadress du nås på, till medlem@slf.se med kopia till ordf@lakemedelslara.se. Då kommer avgiften såsmåningom på Läkarförbundets faktura.