Sektionen för läkemedelslära

Nyheter från IUPHAR, EPHAR och EACPT

EACPT EACPT focus meeting on progress in Clinical Pharmacology, 28th - 29th June 2021 We are pleased to announce that all the relevant information about the virtual EACPT Focus meeting is now avail...

Läs mer

Info från SLS angående medlemsavier

SLS har skickat ut påminnelseavi till en del av våra medlemmar i Svensk förening för basal och klinisk farmakologi (tidigare Sektionen för läkemedelslära). Detta är ett misstag då föreningens medlemma...

Läs mer

Call for BCPT Nordic Prize 2021 nominations

BCPT Nordic Prize: To date, 10 scientists have received the prize, namely Professor Pertti J. Neuvonen, Finland (2011), Professor Michael J. Mulvany, Denmark (2012), Professor Folke Sjöqvist, Sweden...

Läs mer

Professor emeritus Björn Beermann har avlidit

Björn Beermann avled den 29 oktober

Läs mer

Information från valberedningen

Sektionen för Läkemedelslära är farmakologers och kliniska farmakologers professionsförening i Sverige. Vi har ett årsmöte inplanerat 18 mars 2021. Från och med 1 januari 2021 upphör specialitetsråd...

Läs mer