Sektionen för läkemedelslära

Missa ingenting på vår web-plats!

Du har väl sett de tre horisontella strecken i övre högra hörnet ("hamburgaren") på vår hemsida? Om du klickar där kommer menyn med våra övriga sidor fram. Trevlig surf!

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

Sedan 2016 är specialitetsföreningen Svensk Förening för Klinisk Farmakologi ett specialitetsråd inom sektionen för läkemedelslära. Läs mer om specialitetsrådet och om ST-utbildning i klinisk farma...

Läs mer

Lärandemål i klinisk farmakologi

Ny publikation om lärandemål för Clinical Pharmacology and Therapeutics i Europa

Läs mer

Specialitetsföreningen kommenterar # utantystnadsplikt

Specialitetsrådet för klinisk farmakologi har tagit del av och uppmärksammat det publicerade uppropet #utantystnadsplikt som har skrivits under av 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter som e...

Läs mer

Pharmacology International, the IUPHAR newsletter

Läs senaste numret här!

Läs mer