Sektionen för läkemedelslära

Lärandemål i klinisk farmakologi

Publikation om lärandemål för Clinical Pharmacology and Therapeutics i Europa

Läs mer

Farmakologi 2019

Planera redan nu in Farmakologi 2019 2-3 april i Stockholm. Mer information kommer inom kort.

Läs mer

Lediga tjänster

Lediga tjänster i sjukvård och akademi För närvarande har inte sektionen fått i uppdrag att informera om några tjänster

Läs mer

Missa ingenting på vår web-plats!

Du har väl sett de tre horisontella strecken i övre högra hörnet ("hamburgaren") på vår hemsida? Om du klickar där kommer menyn med våra övriga sidor fram. Trevlig surf!

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

Sedan 2016 är specialitetsföreningen Svensk Förening för Klinisk Farmakologi ett specialitetsråd inom sektionen för läkemedelslära. Läs mer om specialitetsrådet och om ST-utbildning i klinisk farma...

Läs mer